Odla för framtiden

Att odla egna grönsaker är ett sätt att ta makt över sin mathållning. Men det är också ett direkt måste om vi ska ha någon framtid. Enligt eko-ekonomen Sören Bergström är omställning den enda vägen för att överhuvudtaget överleva. Det… Continue Reading