Internationella jordåret

Visste ni att FN har utlyst 2015 till International Year of Soils eller, på svenska, Internationella Jordåret? Våra jordar är i fara, sådant som växande städer, skogskövling, ohållbar markanvändning, föroreningar och klimatförändringar äventyrar ekosystemen och, nerkokt till våra direkta basbehov, vår livsmedelstrygghet. Och ja, kommande generationer lär behöva frisk jord för att överleva. Coolt att jorden tillägnas ett eget år, även om vi onekligen måste fundera på hur vi använder jorden varje dag livet ut. Läs mer på www.fao.org/soils-2015/en

Bella Linde