Sara är självförsörjande

Kolla Skillnadens trädgård. Odlaren och journalisten Sara Bäckmo odlar för husbehov på 400 kvadratmeter odlingsbäddar, nu är hon och familjen självförsörjande dryga sex månader om året. Inspirerande kvinna!  http://www.skillnadenstradgard.se

 

admin