Skippa sanden

Att försöka förbättra lerjord med sand eller grus är ett vanligt men vanskligt råd. I och för sig kan grov sand eller grus ge lerjorden ökad dräneringsförmåga, men det behövs stora mängder för att göra om lerjord till en lerig sandjord! Med fin sand är risken för övrigt att lerjorden blir så kompakt och hård att den snarast liknar cement.

admin