Vad är ”mullhalt”?

Mullhalt är termen för hur stor del organiskt material, alltså mer eller mindre nedbrutna växtrester, som finns i jorden.

admin