Jordförbättring

Här är några förslag på hur du kan förbättra jorden.

  • Överblivna växtdelar från skördade grönsaker. Vänd ner dem i jorden eller dela i mindre delar som får ligga kvar ovanpå markytan, maskarna drar snart ner dem i jorden.
  • Höstlöv som har komposterats i två år utan inblandning av annat material är toppen som jordförbättring. Det som krävs är att kasta om lövhögen efter ett år och sedan låta den kompostera i ytterligare ett år. Undantaget är eklöv och boklöv som först måste finfördelas om det alls ska fungera.
  • Barkmull, eller komposterad bark, är en mörkbrun mull som inte minst är bra för lerjordar. Finns i handelsträdgården.
  • Kompost, alltså blandat och nedbrutet organiskt material, är den perfekta jordförbättringen eftersom den både tillför struktur och bidrar med mikroorganismer. Kompost balanserar också pH-värdet i jorden och fungerar som gödning, om än på beskedliga nivåer.
  • Stallgödsel, som ko- och hästgödsel, är en bra kombination av näring och jordförbättring. Var noga med att stallgödseln måste komposteras, eller ”brinna”, i minst ett år innan den används. Färsk stallgödsel levererar ingen näring till jorden utan att först ha brutits ner.
  • Halm är toppen som jordförbättring, den ger viss näring och är inte minst bra för lerjordar.

admin